Phylum Cnidaria

   Class Anthozoa

       SubClass Octocorallia

           Order Gorgonacea

                Family Isididae  Lamouroux, 1812

                              Lepidisis  Verrill, 1883

                                      Lepidisis olapa Merzik, 1978

                Family Melithaeidae  Gray, 1870

                              Acabaria 

                                      Acabaria bicolor Nutting, 1908

                Family Paramuriceidae  Bayer, 1956

                              Allogorgia 

                                      Allogorgia exserta (Verrill,)

                Family Plexauridae  Gray, 1859

                              Euplexaura 

                                      Euplexaura neglecta Verrill,

                Family Primnoidae  Gray, 1857

                              Narella 

                                      Narella ornata

           Order Telestacea

                Family Telestidae  Milne-Edwards & Haime, 1857

                              Carijoa 

                                      Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860)

           Order Alcyonacea

                Family Alcyoniidae  Lamouroux, 1812

                              Sinularia 

                                      Sinularia abrupta Tixier-Durivault, 1970

                                      Sinularia molokaiensis Verseveldt, 1983

                Family Nephtheidae  Gray, 1862

                              Dendronephthya 

                                      Dendronephthya sp.

                Family Xeniidae  Ehrenberg, 1828

                              Anthelia 

                                      Anthelia edmondsoni (Verrill, 1928)

       SubClass Hexacorallia

           Order Actiniaria

                Family Actiniidae 

                              Actiniogeton 

                                      Actiniogeton sesere (Heldon & Shackleton, 1893)

                              Anemonia 

                                      Anemonia mutabilis Verrill, 1928

                              Anthopleura 

                                      Anthopleura nigrescens (Verrill, 1928)

                                      Anthopleura sp.

                                      Anthopleura sp. a

                                      Anthopleura sp. b

                              Cladactella 

                                      Cladactella manni (Verrill, 1899)

                                      Cladactella obscura Verrill, 1928

                Family Aiptasiidae 

                              Aiptasia 

                                      Aiptasia pulchella Carlgren, 1943

                                      Aiptasia sp.

                Family Aliciidae 

                              Triactis 

                                      Triactis producta Klunzinger, 1877

                Family Boloceroididae 

                              Boloceroides 

                                      Boloceroides mcmurrichi (Kwietniewski, 1898)

                                      Boloceroides sp.

                              Bunodeopsis 

                                      Bunodeopsis medusoides (Fowler, 1888)

                Family Diadumenidae 

                              Diadumene 

                                      Diadumene franciscana Hand, 195?

                                      Diadumene leucolena (Verrill, 1866)

                                      Diadumene lineata (Verrill, 1869)

                Family Edwardsiidae 

                              Edwardsia 

                                      Edwardsia sp. a

                                      Edwardsia sp. b

                Family Hormathiidae 

                              Calliactis 

                                      Calliactis polypus (Forskal, 1775)

                Family Isophelliidae 

                              Epiphellia 

                                      Epiphellia humilis (Verrill, 1928)

                                      Epiphellia pusilla (Verrill, 1928)

                              Telmatactis 

                                      Telmatactis decora (Hemprich & Ehrenberg, 1834)

                Family Phymanthidae 

                              Heteranthus 

                                      Heteranthus verruculatus Klunzinger, 1877

                Family Sagartiidae 

                              Anthothoe 

                                      Anthothoe sp.

                Family Stichodactylidae 

                              Antheopsis 

                                      Antheopsis papillosa (Kwietniewski, 1898)

                              Heteractis 

                                      Heteractis malu (Haddon & Shachleton, 1893)

                              Stoichactis 

                                      Stoichactis sp.

           Order Scleractinia

                Family Acroporidae  Verrill, 1902

                              Acropora  Oken, 1815

                                      Acropora cytherea (Dana, 1848)

                                      Acropora echinata (Dana, 1846)

                                      Acropora humilis (Dana, 1846)

                                      Acropora paniculata Verrill, 1902

                                      Acropora sp.

                                      Acropora valida (Dana, 1846)

                              Montipora  de Blainville, 1830

                                      Montipora capitata (Dana, 1846)

                                      Montipora dilatata Studer, 1901

                                      Montipora flabellata Studer, 1902

                                      Montipora patula Verrill, 1864

                                      Montipora studeri Vaughan, 1907

                                      Montipora tuberculosa (Lamarck, 1816)

                                      Montipora turgescens Bernard, 1897

                                      Montipora venosa (Ehrenberg, 1834)

                                      Montipora verrilli Vaughan, 1907

                                      Montipora verrucosa (Lamarck,1816)

                Family Agariciidae  Gray, 1847

                              Gardineroseris 

                                      Gardineroseris planulata (Dana, 1846)

                              Leptoseris  Milne-Edwards & Haime, 1849

                                      Leptoseris hawaiiensis Vaughan, 1907

                                      Leptoseris incrustans (Quelch, 1886)

                                      Leptoseris mycetoseroides Wells, 1954

                                      Leptoseris papyracea (Dana, 1846)

                                      Leptoseris scabra Vaughan, 1907

                                      Leptoseris tubulifera Vaughan, 1907

                              Pavona  Lamarck, 1801

                                      Pavona duerdeni Vaughan, 1907

                                      Pavona maldivensis (Gardiner, 1905)

                                      Pavona pallicata Wells, 1954

                                      Pavona varians Verrill, 1864

                Family Anthemiphyllidae  Vaughan, 1907

                              Anthemiphyllia  Pourtales, 1878

                                      Anthemiphyllia dentata (Alcock, 1902)

                                      Anthemiphyllia pacifica Vaughan, 1907

                Family Balanophyllidae 

                              Balanophyllia  Wood, 1844

                                      Balanophyllia cornu Moseley, 1881

                                      Balanophyllia desmophyllioides Vaughan, 1907

                                      Balanophyllia diomedeae Vaughan, 1907

                                      Balanophyllia laysanensis Vaughan, 1907

                                      Balanophyllia n.sp.

                                      Balanophyllia sp. cf affinis (Semper, 1872)

                Family Caryophylliidae  Gray, 1847

                              Anomocora 

                                      Anomocora sp.

                              Caryophyllia  Lamarck,

                                      Caryophyllia atlantica (Duncan, 1873)

                                      Caryophyllia cf. ambrosia Alcock, 1898

                                      Caryophyllia hawaiiensis Vaughan, 1907

                                      Caryophyllia marmorea Cairns, 1984

                                      Caryophyllia octopali Vaughan, 1907

                                      Caryophyllia rugosa Moseley, 1881

                              Ceratotrochus  Milne-Edwards & Haime,

                                      Ceratotrochus laxus Vaughan, 1907

                              Coenosmilia 

                                      Coenosmilia inordinata Cairns, 1984

                              Conotrochus 

                                      Conotrochus funicolumna (Alcock, 1902)

                              Cyathoceras  Mosely,

                                      Cyathoceras diomedeae Vaughan, 1907

                                      Cyathoceras rubescens Moseley, 1881

                              Deltocyathus  Milne-Edwards & Haime,

                                      Deltocyathus andamanicus Alcock, 1898

                                      Deltocyathus stellulatus Cairns, 1984

                              Desmophyllum  Ehrenberg, 1834

                                      Desmophyllum cristagalli Milne Edwards & Haime, 1848

                              Paracyathus  Milne-Edwards & Haime, 1848

                                      Paracyathus gardineri Vaughan, 1907

                                      Paracyathus mauiensis Vaughan, 1907

                                      Paracyathus molokensis Vaughan, 1907

                                      Paracyathus tenuicalyx Vaughan, 1907

                              Peponocyathus 

                                      Peponocyathus orientalis (Duncan, 1876)

                              Premocyathus 

                                      Premocyathus burchae Cairns, 1984

                              Trochocyathus  Milne-Edwards & Haime, 1848

                                      Trochocyathus aithoseptatus Cairns, 1984

                                      Trochocyathus gardineri (Vaughan, 1907)

                                      Trochocyathus mauiensis (Vaughan, 1907)

                                      Trochocyathus oahuensis Vaughan, 1907

                                      Trochocyathus tenuicalyx (Vaughan, 1907)

                Family Dendrophylliidae  De Blainville, 1830

                              Bathyactis  Mosely,

                                      Bathyactis hawaiiensis Vaughan, 1907

                              Cladopsammia 

                                      Cladopsammia echinata Cairns, 1984

                              Dendrophyllia  De Blainville, 1830

                                      Dendrophyllia gaditana (Duncan, 1873)

                                      Dendrophyllia oahuensis Vaughan, 1907

                                      Dendrophyllia serpentina Vaughan, 1907

                              Enallopsammia 

                                      Enallopsammia amphelioides Vaughan, 1907

                                      Enallopsammia rostrata (Pourtales, 1878)

                              Endopachys  Lonsdale, 1845

                                      Endopachys grayi Milne Edwards & Haime, 1848

                                      Endopachys oahuense Vaughan, 1907

                              Stenocyanthus 

                                      Stenocyanthus vermiformis (Pourtaler, 1868)

                              Tubastrea  Lesson, 1829

                                      Tubastrea coccinea Lesson, 1829

                Family Eupsammidae  Milne-Edwards & Haime,

                              Stephanophyllia  Michelin,

                                      Stephanophyllia formosissima Moseley, 1876

                Family Faviidae  Gregory, 1900

                              Cyphastrea  Milne-Edwards & Haime, 1848

                                      Cyphastrea ocellina (Dana, 1846)

                              Favia  Oken, 1815

                                      Favia hawaiiensis Vaughan, 1907

                                      Favia hombroni (Rousseau, 1854)

                                      Favia rudis Verrill, 1866

                              Goniastria  Milne-Edwards & Haime, 1848

                                      Goniastria tenuis Vaughan, 1907

                              Leptastrea  Milne-Edwards & Haime, 1848

                                      Leptastrea bottae Milne Edwards & Haime, 1849

                                      Leptastrea purpurea Dana, 1846

                Family Flabellidae  Bourne, 1905

                              Flabellum  Lesson, 1831

                                      Flabellum deludens von Marenzeller, 1848

                                      Flabellum marcus Keller, 1974

                                      Flabellum pavonium Lesson, 1831

                                      Flabellum vaughani Cairns, 1984

                              Gardineria  Vaughan, 1907

                                      Gardineria hawaiiensis Vaughan, 1907

                              Javania 

                                      Javania insignis Duncan, 1876

                                      Javania lamprotichum (Moseley, 1880)

                              Placotrochus  Milne-Edwards & Haime, 1848

                                      Placotrochus fuscus Vaughan, 1907

                Family Fungiidae  Dana, 1846

                              Cycloseris  Milne Edwards & Haime, 1849

                                      Cycloseris fragilis (Alcock, 1893)

                                      Cycloseris tenuis (Dana, 1846)

                                      Cycloseris vaughani (Boschma, 1923)

                              Diaseris 

                                      Diaseris distorta (Michelin, 1843)

                                      Diaseris fragilis (Alcock, 1893)

                              Fungia  Lamarck, 1801

                                      Fungia echinata (Pallas, 1766)

                                      Fungia patelliformis Boshma, 1925

                                      Fungia scutaria Lamarck, 1801

                              Fungiacyathus  Sars, 1872

                                      Fungiacyathus fissilis Cairns, 1984

                                      Fungiacyathus fragilis (Alcock, 1893)

                Family Guyniidae  Hickson, 1910

                              Guynia 

                                      Guynia annulata Duncan, 1872

                Family Micrabaciidae  Vaughan, 1905

                              Letepsammia 

                                      Letepsammia formosissima Moseley, 1876

                Family Oculinidae  Gray, 1847

                              Madrepora  Linnaeus, 1758

                                      Madrepora kauaiensis Vaughan, 1907

                                      Madrepora oculata Linnaeus, 1758

                Family Pocilloporidae  Gray, 1842

                              Madracis  Milne-Edwards & Haime, 1849

                                      Madracis kauaiensis Vaughan, 1907

                              Pocillopora  Lamarck, 1816

                                      Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758)

                                      Pocillopora eydouxi Milne Edwards & Haime, 1849

                                      Pocillopora lingulata Dana, 1846

                                      Pocillopora meandrina Dana, 1846

                                      Pocillopora molokensis Vaughan, 1907

                Family Poritidae  Gray, 1842

                              Alveopora  De Blainville, 1830

                                      Alveopora verrilliana Dana, 1872

                              Porites  Link, 1907

                                      Porites bernardi Vaughan, 1907

                                      Porites brighami Vaughan, 1907

                                      Porites compressa Dana, 1846

                                      Porites discoidea Studer, 1901

                                      Porites duerdeni Vaughan, 1907

                                      Porites evermanni Vaughan, 1907

                                      Porites lanuginosa Studer, 1901

                                      Porites lichen Dana, 1846

                                      Porites lobata Dana, 1846

                                      Porites pukoensis Vaughan, 1907

                                      Porites schauinslandi Studer, 1901

                                      Porites studeri Vaughan, 1907

                              Porites (Synaraea)  

                                      Porites (Synaraea) irregularis Verrill, 1864

                                      Porites (Synaraea) rus (Forskal, 1775)

                Family Rhizangiidae  d'Orbigny, 1851

                              Culicia  Dana, 1846

                                      Culicia sp. cf. tenella Dana, 1846

                Family Sidastreidae  De Blainville, 1830

                              Coscinaraea  Milne-Edwards & Haime, 1848

                                      Coscinaraea wellsi Veron & Pichon, 1979

                              Psammocora  Milne-Edwards & Haime, 1851

                                      Psammocora explanulata Van der Horst, 1922

                                      Psammocora nierstraszi Van der Horst, 1922

                                      Psammocora stellata Verrill, 1864

                                      Psammocora verrilli Vaughan, 1907

           Order Zoanthidea

                Family Zoanthidae 

                              Isaurus 

                                      Isaurus elongatus Verrill, 1928

                              Palythoa 

                                      Palythoa caesia Dana, 1848

                                      Palythoa psammophilia Walsh & Bowers, 1971

                                      Palythoa sp.

                                      Palythoa toxica Walsh & Bowers, 1971

                                      Palythoa tuberculosa (Esper, 1791)

                                      Palythoa vestitus (Verrill, 1928)

                              Protopalythoa 

                                      Protopalythoa sp.

                              Zoanthus 

                                      Zoanthus kealakekuaensis Walsh & Bowers, 1971

                                      Zoanthus pacificus Walsh & Bowers, 1971

                                      Zoanthus sandwichensis

                                      Zoanthus sp.

           Order Corallimorpharia

                Family Actinodiscidae 

                              Actinodiscus 

                                      Actinodiscus nummiformis

                Family Corallimorphidae 

                              Corynactis 

                                      Corynactis sp.

       SubClass Ceriantipatharia

           Order Antipatharia

                Family Antipathidae 

                              Antipathes 

                                      Antipathes dichotoma Pallas, 1766

                                      Antipathes grandis Verrill, 1928

                                      Antipathes intermedia (Brook, 1889)

                                      Antipathes irregularis

                                      Antipathes punctata (Roule, 1905)

                                      Antipathes sp.

                                      Antipathes subpinnata Ellis & Solander, 1786

                                      Antipathes ulex Ellis & Solander, 1786

                                      Antipathes undulata van Pesch, 1914

                              Cirrhipathes 

                                      Cirrhipathes anguina Dana, 1846

                                      Cirrhipathes spiralis (Linnaeus, 1758)

                              Leipathes 

                                      Leipathes glaberrima (Esper, 1788)

                              Parantipathes 

                                      Parantipathes sp.

                              Schizopathes 

                                      Schizopathes conferta Brook, 1889

                              Stichopathes 

                                      Stichopathes echinulata Brook, 1889

                                      Stichopathes sp.

           Order Ceriantharia

                Family Acontiferidae 

                              Isarachnanthus 

                                      Isarachnanthus bandanensis Carlgren, 1924

                Family Arachnanthidae 

                              Arachnanthus 

                                      Arachnanthus sp.

                Family Cerianthidae 

                              Cerianthus 

                                      Cerianthus sp.